• afspraak-maken

Algemene Voorwaarden Kahe

Om de behandelingen zo soepel mogelijk te laten verlopen hanteren wij een aantal voorwaarden.

De Algemene Voorwaarden van Kahe zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer: 88681580

Als je een afspraak met ons maakt, gaan wij ervan uit dat je kennis hebt genomen  van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

Voor een eerste sessie zullen wij kort een aantal vragen stellen ter kennismaking en om eventuele klachten te inventariseren.
Na elke sessie zal er geëvalueerd worden hoe je de sessie ervaren hebt.
Eventuele gegevens die je voor of tijdens de sessie aan ons verstrekt, worden door ons vertrouwelijk behandeld en nooit zonder jouw toestemming aan derden verstrekt.

Kahe zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.
Kahe onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses. Adviezen en sessies zijn gebaseerd op kennis van transformational cupping, BRTT, TRB en KiE.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die je tijdens het intake gesprek aan ons verstrekt, zodat wij de sessie zo verantwoordelijk en veilig mogelijk kunnen uitvoeren.

Bij twijfel of een sessie in combinatie met jouw geestelijke of lichamelijke conditie verstandig is, behoudt Kahe zich het recht voor om een behandeling te weigeren of te stoppen.

Je maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van diensten van Kahe en derhalve kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ontstaan voor/tijdens/na deelneming/gebruikmaking aan/van behandelingen/ sessies en/of diensten.

Ben je onder behandeling van een arts, fysiotherapeut, specialist of andere, en/of gebruik je medicijnen? Geef dit ruim voor de behandeling aan.
Kahe is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.

Kahe is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant in en om de praktijk.
Uit respect voor jouw privacy en rust word je vriendelijk verzocht om mobiele telefoons, piepers e.d. uit te schakelen of op stil te zetten, vlak voor aanvang van de behandeling.

Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken worden voor 25% aan jou doorberekend. Dit geldt ook voor niet nagekomen afspraken. Ben je onverhoopt verhinderd, niet lekker of ziek, dan is het toegestaan om zelf iemand anders in jouw plaats naar de afspraak te laten gaan.

Ethiek en hygiëne staan hoog in het vaandel bij Kahe en wij verwachten dat ook van jou. Dat is niet alleen voor de behandelaar prettiger om te werken, maar ook voor jouzelf om de behandeling te ondergaan.

Kahe behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren.
Bij het maken van een afspraak wordt altijd jouw telefoonnummer en e-mailadres gevraagd voor onze administratie, deze worden gehanteerd volgens de Privacywet. Zie link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens

Wederzijds respect in een veilige sfeer, voor zowel jou als voor ons, is een vanzelfsprekendheid tijdens een behandeling.
Het gebruik van materialen tijdens de behandeling zoals olie zijn inbegrepen.
Kahe behoudt zich het recht voor ten alle tijden de tarieven te wijzigen. Voor afspraken gemaakt voor de tariefwijziging geldt het tarief dat geldig was op het moment dat de afspraak gemaakt werd.

Je kunt ook met een cadeaubon van Kahe betalen.
Indien de betaling plaatsvindt via de cadeaubon is deze niet in te wisselen voor contant geld. Daarnaast is er ook geen teruggave mogelijk wanneer je minder dan de cadeaubonwaarde aan behandelingen of andere sessies/diensten/producten afneemt.
Betaling geschiedt contant of betaalverzoek direct na de sessie.

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar jij dat jij Kahe nooit aansprakelijk zal stellen voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling/sessie

× Neem contact op voor vragen.